SLÁVNOSTNÝ KONCERT
K 25. VÝROČIU VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr  – dirigent,
Jozef Chabroň  – zbormajster,
Ladislav Fančovič  – klavír,
Bernadetta Šuňavská – organ